1. ArchDaily
  2. Nerima

Nerima

Casa Oiz / Hiroshi Kikuchi Architects

Cortesía de Hiroshi Kikuchi ArchitectsCortesía de Hiroshi Kikuchi ArchitectsCortesía de Hiroshi Kikuchi ArchitectsCortesía de Hiroshi Kikuchi Architects+ 13

Nerima, Japón

Atelier Sukima / Makiko Tsukada Architects

© Shinkenchiku-sha© Shinkenchiku-sha© Shinkenchiku-sha© Shinkenchiku-sha+ 21

Nerima, Japón