1. ArchDaily
  2. Yonago

Yonago

Casa Refugio de Lluvia / y+M

© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya© Yohei Sasakura / Sasa no kurasya+ 23

Yonago, Japón